Beroepsverenigingen

Schermafbeelding 2017-01-23 om 14.00.11

Voetbalans is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

VNRT Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten.

SCAG  Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen www.scag.nl.

WKKGZ Ingevolge de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg die vanaf 1 januari 2017 van kracht is, is Voetbalans aangesloten bij de door de overheid erkende geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg onder nummer: 12208.  Voor nadere uitleg verwijs ik u  naar de website van de VNRT.

AVG Voetbalans is bekend met de AVG en werkt hiernaar.

RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.