Voor wie?

Reflexzonetherapie kan ingezet worden voor alle mensen, niet aan leeftijd, geslacht, religie gebonden. Dus ook voor baby’s, kinderen en zwangeren.

Reflexzonetherapie is complementair aan de reguliere gezondheidszorg en – mits deskundig ingezet – een veilige en natuurlijke behandelwijze voor acute en chronische klachten, maar kan ook zeer effectief worden gebruikt als preventieve of palliatieve maatregel om een goede gezondheid en de kwaliteit van leven te bevorderen. Onder gezondheid dient in dit verband te worden verstaan wat de WHO (World Health Organisation) definieert als gezondheid: “een volkomen, lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden”. Dit is geen statische toestand. Gezondheid en ziekte vormen polaire aspecten van het levensproces. Ziekte kenmerkt zich niet alleen door de tendens die tegengesteld is aan het bovenomschreven begrip “gezondheid”, maar maakt deel uit van de noodzakelijke ontwikkelingsweg van ieder mens.

Reflexzonetherapie kan niet de arts vervangen.